ข้อมูลเครื่องบิน Boeing 737-500 สายการบิน Srivijaya Air เที่ยวบิน SJ182

ข้อมูลเครื่องบินของสายการบิน Srivijaya Air เที่ยวบิน SJ182 แบบ Boeing 737-500 ได้หายไปจากจอเรดาร์หลังจากออกเดินทางจากกรุงจาร์กาตาได้เพียง 5 นาที โดย Flight Tracking Services ได้แสดงผลว่าเครื่องบินได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วหลังขาดการติดต่อเมื่อ 14.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น บนเที่ยวบินดังกล่าว

Read more