สาย Digital Marketing ต้องไม่พลาด Nokair เปิดรับตำแหน่ง Nok Social

งานสายการบิน เปิดใหม่ สายการบิน Nokair เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Nok Social รายละเอียดงานดังนี้ Job Highlights ดูแลบทความต่างๆ ใน social media ติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social จัดทำรายงาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ Job

Read more

Thai Smile เปิดรับสมัครมากมายหลายตำแหน่งผ่านเว็บไซต์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้– Finance Manager– Quality Assurances Manager– Document Control Manager– Marketing Strategy & Analysis Manager– Branding & Marketing Communications Manager–

Read more
error: Content is now protected!