รู้ไหม? Cabin Crew, Flight Attendant, Air Hostess ต่างกันยังไง?

หลายคนอาจจะสงสัยคำว่า “ลูกเรือ” ที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษว่า “Cabin Crew, Flight Attendant, Air Hostess” ความหมายแต่ละคำต่างกันยังไง ในเมื่อหน้าที่ก็เห็นทำเหมือนๆกัน? Cabin Crew – ลูกเรือ (ไม่รวมนักบิน เพราะนักบินจะเรียกอีกอย่างว่าเป็น Flight Crew ซึ่งจะมี

Read more

Thai Vietjet รับสมัครลูกเรือชายหญิง Base กรุงเทพฯ Walk-in 16 ธันวาคม 63

คลิกดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ รายละเอียดดังนี้ อายุ 21-28 ปี (ไม่เกิน 32 ปี สำหรับลูกเรือเก่า) หญิง สูงขั้นต่ำ 160 ซม. ชาย สูงขั้นต่ำ 170 ซม. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี โทอิค 600

Read more

ลูกเรือ “การบินไทย” เที่ยวบิน TG677 ลักลอบนำเข้าบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน

การบินไทยแจ้งเบาะแสตรวจจับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบนำบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศไทย ขณะนี้บริษัทฯ รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิด ซึ่งบริษัทฯ จะลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป โดยมีโทษสูงสุดถึงขั้น “ไล่ออก” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีมาตรการป้องปรามไม่ให้พนักงานต้อนรับฯ กระทำผิด ทั้งการฝึกอบรมและย้ำเตือนอย่างสม่ำเสมอให้พนักงานรับทราบถึงโทษที่จะได้รับเมื่อกระทำความผิด ให้หัวหน้างานสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด และให้ความร่วมมือกับศุลกากรโดยการแจ้งเบาะแสรวมทั้งทำการสุ่มตรวจค้นเมื่อพนักงานต้อนรับฯ เดินทางถึงประเทศไทย บริษัท

Read more