The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Subsonic

ContentAviation

Shock Wave คืออะไร?

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ Shock Wave เรามารู้จักกับคำว่า Sonic Boom กันก่อน Sonic Boom เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วเสียง (เสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 330 เมตร/วินาที หรือ 1,225 กม./ชม.) การเกิดเสียง Sonic Boom สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

Read More