The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Supersonic

ContentAviation

Shock Wave คืออะไร?

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ Shock Wave เรามารู้จักกับคำว่า Sonic Boom กันก่อน Sonic Boom เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วเสียง (เสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 330 เมตร/วินาที หรือ 1,225 กม./ชม.) การเกิดเสียง Sonic Boom สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

Read More
AviationContent

Future of Supersonic Aircraft

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2003 (15 ปีที่แล้ว) เรายังสามารถที่จะซื้อตั๋ว Concorde เครื่องบินพานิชย์ที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ Concorde สามารถบินด้วยความเร็วสองเท่าของความเร็วเสียงและสามารถที่จะทำเวลาจากสนามบิน JFK ใน New York ไปถึงสนามบิน Heathrow ใน London ได้ในเวลา 3 ชั้วโมงครึ่งเท่านั้น

Read More