Bangkok Airways สำนักงานใหญ่ เปิดรับ Airport Engineering Supervisor ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Engineering Supervisor ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่สำนักงานใหญ่ สนใจสมัคร ส่ง Resume ไปที่อีเมล์ [email protected] สนับสนุน The Next

Read more

Singapore Airlines เปิดรับ KrisFlyer Partnerships Executive/Supervisor

สุดยอดสายการบินระดับโลก งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Singapore Airlines เปิดรับสมัครตำแหน่ง KrisFlyer Partnerships Executive/Supervisor ปิดรับสมัคร 28 ตุลาคม Job Highlights – This role will work

Read more

กลุ่มงานคลังสินค้า เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (Acceptance & Document Supervisor)

บริษัท AOTGA กลุ่มงานคลังสินค้า เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร (Acceptance & Document Supervisor) ทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในการรับสินค้าและการจัดเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในแผนกฯ และหน่วยงานภายนอกจัดกำลังคน และอุปกรณ์ในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายในแผนกการรับสินค้าและการจัดเอกสาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบโดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

Read more

KWE เปิดรับสมัคร Airfreight Reservation Supervisor

KWE หรือ Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd. เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airfreight Reservation Supervisor ทำงานที่ลาดพร้าว ใกล้สถานี MRT ลาดพร้าว / รัชดาภิเษก Job Highlights

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง วางแผน-ธุรการ-ซ่อมบำรุง

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Supervisor) เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT, Sorter

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supervisor) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เจ้าหน้าที่คัดแยกสัมภาระ (Sorter)

Read more