The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Swirl

ContentAviation

เส้นสีขาว (Swirl) ในเครื่องยนต์เครื่องบิน มีไว้ทำไม?

เวลามองเข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบิน หลายๆคนอาจจะสังเกตุเห็นเส้นสีขาวๆ ม้วนๆ อยู่ตรงกลางของใบพัดเครื่องยนต์ สิ่งนี้เรียกว่าอะไร? มีไว้เพื่ออะไร? เส้นสีขาวๆนี้ เรียกว่า “Swirl” (สเวิร์ล) เป็นเส้นสีขาวที่อยู่บนจุดตรงกลางของ Spinner เครื่องยนต์ (ตัวแหลมๆที่อยู่ตรงกลางของใบพัดหรือ Fan blade) หรือเรียกเจ้าเส้นนี้อีกชื่อว่า “Spiral Mark” ส่วนเหตุผลหลักๆที่ต้องมีเจ้าเส้น

Read More