The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Thai Aviation Academy

CareersAviation

Thai Aviation Academy เปิดรับ Flight Operations ทำงานที่ร้อยเอ็ด

งานการบิน มาใหม่ Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Flight Operations 1 อัตรา ทำงานที่ร้อยเอ็ด Flight Operations Agents are in the day-to-day running of

Read More
AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัคร 9 ตำแหน่ง ทำงานที่ จ.ร้อยเอ็ด ด่วน!

ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ – ช่างตรวจอากาศยาน (Inspector)– เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกซ่อมบำรุง– เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการบิน– ผู้จัดการทั่วไป– ช่างประจำอาคาร– กุ๊ก– ผู้ช่วยกุ๊ก– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)– พนักงานทำความสะอาด ช่างตรวจอากาศยาน (Inspector) หน้าที่และความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read More
CareersInteresting

Thai Aviation Careers จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครตำแหน่ง “ช่างอาคาร, หัวหน้ากุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก” ด่วน!

รายละเอียดดังนี้ “ช่างประจำอาคาร“ รายละเอียดงาน 1. ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล  ฯลฯ2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย4. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน5. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา6. ตรวจเช็ค

Read More
Event

รวมภาพบรรยากาศงาน “TAC TALK #1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา

จบไปแล้วกับสุดยอดงาน Talk Show ด้านการบินที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมแทบทุกอาชีพหลักด้านการบินที่สุดของประเทศไทย กับงาน “TAC TALK” ครั้งที่ 1 จัด ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

Read More
AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบความปลอดภัยด้านการบิน (Safety Management System – SMS)” ด่วน!

ปฏิบัติงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 – 45 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาความปลอดภัยการจัดการการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)– มีประสบการณ์ด้าน ระบบความปลอดภัย หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด

Read More
AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่ายเทคนิค (หัวหน้าช่าง) ประจำโรงเรียนการบิน จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการบิน Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายเทคนิค” (หัวหน้าช่าง) ประจำที่โรงเรียนการบิน จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดดังต่อไปนี้ เครื่องบินที่ใช้: C172, Tecnam P2002JF, P2010 และ P2006Tเงินเดือน: ตามตกลงรายละเอียดการทำงาน1. ดูแลและควบคุมการทํางานของทีมช่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนงาน

Read More