The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Thai Aviation Academy

AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัคร 9 ตำแหน่ง ทำงานที่ จ.ร้อยเอ็ด ด่วน!

ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ – ช่างตรวจอากาศยาน (Inspector)– เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกซ่อมบำรุง– เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการบิน– ผู้จัดการทั่วไป– ช่างประจำอาคาร– กุ๊ก– ผู้ช่วยกุ๊ก– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)– พนักงานทำความสะอาด ช่างตรวจอากาศยาน (Inspector) หน้าที่และความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read More
CareersInteresting

Thai Aviation Careers จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครตำแหน่ง “ช่างอาคาร, หัวหน้ากุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก” ด่วน!

รายละเอียดดังนี้ “ช่างประจำอาคาร“ รายละเอียดงาน 1. ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล  ฯลฯ2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย4. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน5. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา6. ตรวจเช็ค

Read More
Event

รวมภาพบรรยากาศงาน “TAC TALK #1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา

จบไปแล้วกับสุดยอดงาน Talk Show ด้านการบินที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมแทบทุกอาชีพหลักด้านการบินที่สุดของประเทศไทย กับงาน “TAC TALK” ครั้งที่ 1 จัด ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

Read More
AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบความปลอดภัยด้านการบิน (Safety Management System – SMS)” ด่วน!

ปฏิบัติงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 – 45 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาความปลอดภัยการจัดการการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)– มีประสบการณ์ด้าน ระบบความปลอดภัย หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด

Read More
AviationCareers

Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครหัวหน้าฝ่ายเทคนิค (หัวหน้าช่าง) ประจำโรงเรียนการบิน จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการบิน Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายเทคนิค” (หัวหน้าช่าง) ประจำที่โรงเรียนการบิน จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดดังต่อไปนี้ เครื่องบินที่ใช้: C172, Tecnam P2002JF, P2010 และ P2006Tเงินเดือน: ตามตกลงรายละเอียดการทำงาน1. ดูแลและควบคุมการทํางานของทีมช่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนงาน

Read More