The Cargo Flights เปิดรับพนักงานบัญชี

บริษัท The Cargo Flights เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี 1 อัตรา ทำงานที่อาคารมิดทาวน์ อโศก รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant

Read more

The Cargo Flights เปิดรับ Operation Officer ทำงานที่ Free Zone สุวรรณภูมิ

บริษัท The Cargo Flight จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Officer ทำงานที่เขต Free Zone ปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ

Read more