Thai AirAsia เปิดรับ Ramp Agent พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ramp Agent พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ที่ดอนเมือง Job Description บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินตามคู่มือการบำรุงรักษา สร้าง ดัดแปลง และพัฒนาอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมสำหรับการทำงาน อัปเดตข้อมูลข้อมูลรายวันผ่านระบบ

Read more

Thai AirAsia เปิดรับ Ticketing Sales Assistant ที่เชียงใหม่

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ticketing Sales Assistant ที่เชียงใหม่ Job Description Checking an airfare with additional charge by routine

Read more

Thai AirAsia เปิดรับสมัคร Ticketing Sales Assistant ทำงานที่ ดอนเมือง

สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ticketing Sales Assistant ทำงานที่สนามบินดอนเมือง The Ticketing Sales Assistant shall maintain the highest level of safety, security

Read more