Vinarco เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง

Vinarco International เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ สัญชาติไทย สัญญาจ้าง 3 ปี ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร 3 ปีขึ้นไป มี BOSIET/FOET/TFOET ยังไม่หมดอายุ ส่ง Resume ไปสมัครที่อีเมล์ [email protected] พร้อมระบุตำแหน่งงานที่สมัครในหัวข้ออีเมล์ว่า “Apply

Read more