VFR / IFR คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับงานของ ATC ?

อ่านความเดิมตอนที่ 1 VFR กับ IFR คือ กลุ่มการบินที่ ATC มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลการจราจรทางอากาศ โดยรายละเอียดของ VFR และ IFR มีดังนี้ VFR – Visual Flight Rule IFR

Read more

ATC ทำงานยังไง? ควบคุมการจราจรทางอากาศยังไง?

หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับอีกอาชีพหนึ่งที่มีความ Sexy เป็นอย่างยิ่ง และมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสวยงามอีกอาชีพหนึ่งในวงการการบิน อาชีพที่พูดถึงนี้ก็คืออาชีพ ATC ซึ่งย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control หมายถึง การควบคุมการจราจรทางอากาศ ส่วนคนที่ทำหน้าที่นี้มีชื่อเรียกว่า Air Traffic Controller ก็คือผู้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศนั่นเอง Air Traffic Control

Read more