The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Warehouse

AviationCareersLogistics

BFS เปิดรับ Cargo Warehouse Agent

BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cargo Warehouse Agent รายละเอียดดังนี้ สมัครและสัมภาษณ์ทุกวัน ณ อาคาร BFS Ground สุวรรณภูมิ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. คุณสมบัติ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

Read More
AviationContent

ฤกษ์งามยามดี AOTGA สถานีภูเก็ต เปิดให้บริการคลังสินค้าทางอากาศทั้งในและต่างประเทศเต็มรูปแบบแล้ว!

30 เมษายนที่ผ่านมา AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้เปิดให้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Ground Handling & Cargo Warehouse Services) ที่สนามบินภูเก็ต โดยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่ต้องการขนส่งสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเข้าและออกจากภูเก็ตไปยังจังหวัดต่างๆ

Read More
AviationCareers

BFS รับสมัคร Cargo Warehouse Agent คลังสินค้าสุวรรณภูมิ

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Warehouse Agent พนักงานคลังสินค้า ประจำสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ ลักษณะงาน • ตรวจสอบรับสินค้าและดำเนินการจัดระวางบรรทุกสินค้าสำหรับสินค้าขาออก• ตรวจนับและคัดแยกรวมถึงทำรายงานสินค้าเสียหายสำหรับสินค้าขาเข้าและสินค้าต่อเครื่องหรือถ่ายลำ คุณสมบัติ • เพศชาย วุฒิ ม.3

Read More
AviationCareers

Nok Air รับสมัคร Warehouse Control ปิดรับสมัคร 22 พ.ย. นี้

ฝ่าย Technical Department เปิดรับสมัครตำแหน่ง Warehouse Control จำนวน 8 อัตรา ลักษณะงาน ตรวจสอบเช็ค stock ทุกวัน และ update โดยใช้โปรแกรม ENVISION ประสานงานกับทีม Planner และแผนกจัดซื้อเพื่อควบคุม

Read More