Let’s Get Lean! ทำยังไงให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาลง?

ทุกวันนี้ใครๆก็อยากจะลดความน้ำหนัก อย่าว่าแต่คนเลยที่อยากลด เครื่องบินเองก็ต้องหาวิธีลดน้ำหนักกับเขาเหมือนกัน เนื้อหาในวันนี้จะเป็นการเจาะลึกไปในส่วนประกอบต่างๆบนเครื่องบิน เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่า เราจะสามารถทำให้ตัวเครื่องบินนั้นเบาลงได้อย่างไรบ้าง  ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินกำลังใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อหาวิธีที่จะประหยัดเชื้อเพลิง ลดต้นทุน และควบคุมในเรื่องของมลภาวะอยู่นั้น ทางฝ่ายผู้ผลิตเครื่องบินเองก็กำลังพยายามที่จะหาวิธีในการลดน้ำหนักตัวเครื่องบินเองด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่จะทำอย่างนั้นได้ ก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาเป็นตัวช่วยสำคัญ โดยทาง Boeing และ Airbus ได้ทำการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของ Carbon Fibre

Read more