Thai AirAsia รับสมัครพนักงานขับรถ Hi-Lift ทำงานที่ดอนเมือง

รายละเอียด
– ปฏิบัติหน้าที่ในการขนย้ายสินค้า โดยใช้รถ Hi-Lift จัดเรียง ลำเลียง และ ขนส่งสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก สินค้า Duty free และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังอากาศยาน หรือพื้นที่ที่กำหนด ให้ถูกต้อง และอยู่ในกำหนดระยะเวลา
– ควบคุม ดูแลสินค้าต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
– ตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษารถ Hi- Lift ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช, ปวส. ขึ้นไป
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และชอบทำงานเป็นทีม
– มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
– หากมีประสบการณ์ขับรถ Hi-Lift จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครและแนบ Resume ได้ที่นี่

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!