Thai AirAsia เปิดรับ Ramp Agent พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ramp Agent พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ที่ดอนเมือง

Apply Now Flashing

Job Description

 • บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินตามคู่มือการบำรุงรักษา
 • สร้าง ดัดแปลง และพัฒนาอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมสำหรับการทำงาน
 • อัปเดตข้อมูลข้อมูลรายวันผ่านระบบ
 • รักษาการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานด้านความปลอดภัย
 • รับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน อุปกรณ์ที่ใช้งานภายในสนามบิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

Qualifications

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เรียนรู้งานได้เร็ว
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ G Suite (Google Apps) ได้เป็นอย่างดี

คลิกที่นี่ ดูงานอื่นๆของ Thai AirAsia ที่เปิดรับสมัคร


NX

The NX Master!