The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringOffice

Thai AirAsia เปิดรับ Ramp Agent พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ramp Agent พนักงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น ที่ดอนเมือง

Apply Now Flashing

Job Description

 • บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินตามคู่มือการบำรุงรักษา
 • สร้าง ดัดแปลง และพัฒนาอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมสำหรับการทำงาน
 • อัปเดตข้อมูลข้อมูลรายวันผ่านระบบ
 • รักษาการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานด้านความปลอดภัย
 • รับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน อุปกรณ์ที่ใช้งานภายในสนามบิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และมาตรฐานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

Qualifications

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เรียนรู้งานได้เร็ว
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ G Suite (Google Apps) ได้เป็นอย่างดี

คลิกที่นี่ ดูงานอื่นๆของ Thai AirAsia ที่เปิดรับสมัคร


NX

The NX Master!