The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInteresting

Thai Aviation Careers จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครตำแหน่ง “ช่างอาคาร, หัวหน้ากุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก” ด่วน!

รายละเอียดดังนี้

ช่างประจำอาคาร

รายละเอียดงาน

1. ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล  ฯลฯ
2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
3. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
5. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
6. ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง
7. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
8. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
9. จดบันทึกค่าน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิของระบบปรับอากาศตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
10. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
11. จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์สำหรับการออกบู๊ท (ถ้ามี)
12. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
13. ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
14. จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือนและจดมิเตอร์น้ำทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย  อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 4. ต้องมีแรงจูงใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 6. สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 7. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รักความก้าวหน้า
 8. ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก
 9. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
 10. สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 11. รายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชา
 12. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 14. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


หัวหน้ากุ๊ก

รายละเอียดงาน

 1. สร้างสรรค์เมนูต่างๆ (ทำราคาให้เหมาะสม)
 2. ประกอบอาหาร และควบคุมคุณภาพ ความสะอาด รสชาติของอาหารและความปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
 3. ตกแต่ง ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหาร
 4. ทำสต็อกวัตถุดิบ ตรวจเช็คสต๊อกวัตถุดิบ สั่งซื้อวัตถุดิบ
 5. ควบคุมต้นทุนของอาหาร จัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน
 6. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารในแต่ละวัน
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหารให้ตรงตามเมนูที่กำหนด
 8. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว
 9. บริหารจัดการวัตถุดิบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิขั้นต่ำ ม.6
 3. ทัศนคติดี
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีใจรักในการทำอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์
 7. ขยัน อดทน และรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
 8. สามารถทำอาหารตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


ผู้ช่วยกุ๊ก

รายละเอียดงาน

 1. จัดเตรียม และคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในครัว
 2. ประกอบอาหารครัวร้อน ขึ้นเตา ทำผัด ต้ม นึ่ง
 3. ตกแต่ง ตรวจดูความเรียบร้อยของอาหาร
 4. ดูแลทีมงานด้านการทำอาหาร
 5. ดูแลให้ห้องครัวอยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอาหารที่ทำออกมามีคุณภาพและมาตรฐานสูง
 6. จัดเตรียมวัตถุดิบประจำวัน
 7. ตราวจนับสต๊อกวัตถุดิบประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. มีความรู้เรื่องอาหารเบื้องต้น
 4. มีความกระตือรือร้น มีความสนใจงานประกอบอาหาร
 5. มีความขยันอดทน
 6. มีทัศนคติที่ดี มีใจรักบริการ และรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
 7. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 9. สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดร้อยเอ็ด

เงินเดือน: ตามตกลง


ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถติดต่อได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด (ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่) 
90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804) 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-168-3301-2 ต่อ 109
มือถือ: 092-876-4399, 063-363-6115
อีเมล์: [email protected]


อยากเรียนเวิร์คช็อปไหน ทักไลน์มาเลย ที่ Line ID: @tacareers

NX

The NX Master!