Thai Bev เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 300 ตำแหน่ง!

เพราะเราเชื่อว่า พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจ ไทยเบฟได้มีการออกแบบแผนการพัฒนาแนวทางและระบบที่นำไปสู่แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้ว่าเราจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายและความปรารถนาในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน แบ่งปันเส้นทางและวิสัยทัศน์เดียวกันซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในอนาคต พนักงานของเราได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาผ่านกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้มีศักยภาพสูงในการเข้าร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จของเรา เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้มีศักยภาพสูงในการเข้าร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จของเรา

กดเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้ที่นี่

Facebook Comments

Djentleman

Just the ordinary man. CEO of The NX Chapter, Thai Aviation Careers, Offshore News. 1 kid, love musical especially drumming, guitaring and love all about digital stuff.