ฝึกงานกับ Thai Lion Air

รายละเอียดดังนี้

การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน

 1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ internship@lionairthai.com
 2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล internship@lionairthai.com เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดําเนินการแจ้งวันเข้ามากรอกเอกสารการฝึกงานทางอีเมล์
 3. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานที่สถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทําการบิน) โปรดติดต่อยื่นเอกสารความจํานงไปที่สถานีที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน ด้วยตนเองเท่านั้น
 4. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานฝ่ายซ่อมบํารุงและวิศวกรรม โปรดยื่นเอกสารแสดงความจํานงไปที่อีเมล internship.engineer@lionairthai.com เท่านั้น

รายละเอียดการส่งอีเมล์ขอสมัครฝึกงาน

 • ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ชื่อสาขาที่เรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ชื่อมหาวิทยาลัย
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อกลับ
 • ระบุวันที่สำหรับกำหนดการฝึกงาน
 • ตำแหน่งที่ต้องการฝึกงาน เช่น Passenger (รับทั้งชายและหญิง), Inflight (รับเฉพาะชาย), Cargo (รับทั้งชายและหญิง) Load Control (รับทั้งชายและหญิง)
 • ให้แจ้งว่า สามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่
 • ไม่ติดค้างการเรียนวิชาใดอยู่ระหว่างการฝึก

แจ้งรายละเอียดทั้ง 8 ข้อ และแนบไฟล์ Resume ส่งไปที่อีเมล์ internship@lionairthai.com

*** สามารถแจ้งข้อมูลเบื้องตันเพื่อยื่นสมัครฝึกงานก่อนได้ ในกรณีที่เอกสารยังไม่ครบ ***

กำหนดการยื่นเอกสารขอฝึกงาน

เดือนที่ฝึกวันหมดเขตยื่นเอกสาร
กรกฎาคม 256430 เมษายน 2564
สิงหาคม 256430 พฤษภาคม 2564
กันยายน 256430 มิถุนายน 2564
ตุลาคม 256430 กรกฎาคม 2564
พฤศจิกายน 256430 สิงหาคม 2564
ธันวาคม 256430 กันยายน 2564
มกราคม 256530 ตุลามคม 2564
กุมภาพันธ์ 256530 พฤศจิกายน 2564
มีนาคม 256530 ธันวาคม 2564
เมษายน 256530 มกราคม 2565

– มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวันที่ฝึกงานได้
– สามารถแจ้งข้อมูลเบื้องตันเพื่อยื่นสมัครฝึกงานก่อนได้ ในกรณีที่เอกสารยังไม่ครบ

อ่านรายละเอียดการสมัครฝึกงานกับไทยไลออนแอร์ทั้งหมด คลิกที่นี่


พิเศษ! สมัครเรียนพร้อมกัน 2 เวิร์คช็อป (Aircraft Load Control + Crew Resource Management)
ในราคาสุดพิเศษ เพียง 1,599 บาทเท่านั้น!

อ่านรายละเอียด COMBO COURSE ได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเวิร์คช็อป Crew Resource Management
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเวิร์คช็อป Aircraft Load Control

Facebook Comments Box

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!