“ทวินโลตัส” โรงแรมชาว Offshore นครศรีธรรมราช หยุดให้บริการ 1 เม.ย.-31 พ.ค. นี้

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช สำหรับชาว Offshore ที่ทำงานอยู่ที่นครศรีธรรมราชคงคุ้นเคยไม่น้อย ประกาศปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 ผลมาจากการระบาดของ Coronavirus

ทางโรงแรมทวินโลตัส มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และชุมชนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และพร้อมให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดและมาตรการต่างๆของภาครัฐและองค์กรต่างๆในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและร่วมฝ่าฟันวิกฤติอันยากลำบากไปด้วยกันทางโรงแรมฯ จึงขอประกาศแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และโรงแรมฯ จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจทางโรงแรมฯมาโดยตลอดและหวังว่าทางโรงแรมฯจะได้ต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านในเร็วๆนี้

Facebook Comments

Djentleman

Just the ordinary man. CEO of The NX Chapter, Thai Aviation Careers, Offshore News. 1 kid, love musical especially drumming, guitaring and love all about digital stuff.