VIP Jets เปิดรับเจ้าหน้าที่ช่างอากาศยาน 1 ตำแหน่ง ทำงานที่ดอนเมือง

บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จำกัด (VIP Jets LTD) รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างอากาศยาน (Aircraft Junior Mechanic) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คุณสมบัติ

 1. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  – ถ้ามีคะแนนสอบ TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. สามารถทำงานเป็นกะ (Roster) ได้
 3. มีทักษะในการซ่อมบำรุงอากาศยาน
  – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  – หากผู้สมัครมีวุฒิ อนุปริญา (ปวส.) ต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการซ่อมบำรุงฯ เท่านั้น
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 7. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ไปที่ e-mail : [email protected] และ [email protected]

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

 • Resume (ภาษาอังกฤษ)
 • Transcripts
 • AMEL
 • สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาใบอนุญาติขับรถยนต์

** ปิดรับสมัคร 8 ตุลาคม 2564 **

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.vip-jets.net


NX

The NX Master!