FAQ – สมัครงานทั้งที ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง?

มี Inbox เข้ามาถามหลังไมค์กันมากมายว่า “พี่ครับ/พี่คะ…เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงานนี่มีอะไรบ้างครับ/คะ?” วันนี้มาดูกันว่านายจ้าง อยากได้เอกสารอะไรจากผู้สมัครบ้าง

1. Resume และรูปถ่าย
ในเรซูเม่ควรมีข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลด้านการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน และที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะการทำงาน นอกจากรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ควรใส่รูปถ่ายลงในเรซูเม่ด้วย รูปถ่ายนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้หลายอย่าง ทั้งเรื่องกาลเทศะ และความเป็นมืออาชีพ ควรเลือกรูปถ่ายที่เป็นหน้าตรง รูปที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด ไม่รีทัชจนไม่เหมือนตัวจริง และใส่เสื้อสีสุภาพ หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ควรใช้รูปชุดครุย

ตัวอย่าง Resume (รีซูเม่)

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
แม้ว่าจะกรอกข้อมูลการศึกษารวมทั้งเกรดเฉลี่ยลงใน Resume แล้ว ต้องเตรียมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาไว้ด้วย เพื่อใช้ยื่นกับผู้ประกอบการ

ตัวอย่างใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
สิ่งผู้ประกอบการต้องการจากผู้สมัครงานก็คือ ประสบการณ์ทำงาน สำหรับเด็กจบใหม่การทำงานนอกเวลา และกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้น สำคัญต่อการพิจารณาของนายจ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงว่าผู้สมัครมีประสบการณ์จากที่อื่นมาบ้างแล้ว รู้จักว่าการทำงานเป็นอย่างไร น่าจะสามารถปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้งานได้ไว และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ตัวอย่างหนังสือรับรองการฝึกงาน

4. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร
บริษัทหลายแห่งต้องการผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบที่ตรงตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการผู้สมัครงานที่มีความรู้ทางด้านภาษามาร่วมงาน ได้ค้นหาคุณเจอ และนอกจากจะกรอกผลสอบไปแล้ว ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันกับผู้ประกอบการด้วย

ตัวอย่างผลสอบ TOEIC

5. ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification)
หากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้ใส่เข้าไปด้วย อย่างสมมติว่าผู้สมัครเคยเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับทาง Thai Aviation Careers เช่น เวิร์คช็อป CPR, DGR, Flight Dispatcher, Load Control, ATC ก็อย่าลืมแนบไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่รักการเรียนรู้ และไม่หยุดนิ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ

ขนาด Iron Man ยังมาเรียนเวิร์คช็อป CPR กับ Thai Aviation Careers เลยดูสิ!

นอกจากนี้แล้วเอกสารราชการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องนำไปในวันสัมภาษณ์งานด้วย ได้แก่
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเอกสารสมัครงานก็คือผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร (Portfolio) ซึ่งจะต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์งานด้วย อย่าลืมให้เวลากับการทำตัวอย่างผลงานเพื่อนำเสนอความสำเร็จต่าง ๆ จากผลงานของผู้สมัครให้น่าสนใจที่สุดหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเตรียมเอกสารการสมัครงานอยู่นะครับ

NX

The NX Master!

error: Content is now protected!