Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2023

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สุดยอดสายการบินบูทิคแห่งเอเชียอย่างสายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2023 1. General Internship 2023 ➤ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่➤ ดูรายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา คลิกที่นี่➤ สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่ 2. Super Intern

Read more

Nok Air ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2566

ประกาศรับสมัครฝึกงาน สายการบินนกแอร์ Nok Air สนามบินขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร สนใจสมัคร สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อสมัครได้เลย

Read more

The Coral เปิดรับ 6 ตำแหน่ง ที่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต

งานการบินมาใหม่ The Coral เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 6 ตำแหน่ง ทำงานที่สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และภูเก็ต ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล [email protected] หรือกดสมัครผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0944419145

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ลำปาง สุโขทัย ภูเก็ต สมุย กระบี่ ฯลฯ

งานสายการบิน มาใหม่ ใครอยากทำงานกับสายการบินฟูลเซอร์วิสระดับท๊อปที่มีฉายาว่า “เอเชียบูทีคแอร์ไลน์” อย่างสายการบิน Bangkok Airways ห้ามพลาดเลย เปิดรับกว่า 20 ตำแหน่ง ไม่ว่าจะที่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ สมุย ภูเก็ต กระบี่ ลำปาง สุโขทัย จัดไป มีทั้งใช้

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2023

นักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ โอกาสมาถึงแล้ว สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ปตท.สผ. หรือ PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต คุณสมบัติ นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์

Read more

หาที่ฝึกงานอยู่? มาที่นี่เลย! AOTGA เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนามบินภูเก็ต 7 ตุลาคมนี้

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงานอยู่ ห้ามพลาด! AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาเข้ามายื่นสมัครฝึกงานที่สนามบินภูเก็ต ในงาน AOTGA Open House ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ เวลา 08.00-14.30 น. ยื่นสมัครได้ที่โรงแรม

Read more

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา ฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา (แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เริ่มฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป บริษัท Wefly Aero Co., Ltd คือ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาลี-ไทย ดำเนินธุรกิจการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมาตราฐาน EASA Part 66 and

Read more