Thai Smile Airways รับนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายบัญชี-การเงิน ด่วน!

น้องๆที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สายการบิน Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายบัญชี-การเงิน สามารถส่งเอกสารการสมัครฝึกงานไปได้ที่อีเมล internship@thaismileair.com เอกสารการสมัครงานที่ดีมีอะไรบ้าง คลิกอ่านที่นี่ Promotion พิเศษ วันที่ 10 เดือน 10 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 13 เดือน 10 เวิร์คช็อป

Read more

ฝึกงานกับสายการบิน Regent Airways

สายการบิน Regent Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Customer Service Executive และ Baggage Service (LL) รายละเอียดดังนี้ เวลาทำงาน 09:00 – 17:00วันหยุด วันพุธและวันเสาร์ เริ่มฝึกเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป และใช้เวลาฝึกอย่างน้อย 3

Read more

ฝึกงานกับบริษัทด้านการบินชั้นนำของไทย มัดรวมไว้ในหน้าเดียว

หลายๆสายการบินและองค์กรใหญ่ๆจะมีการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในแต่ละปีอยู่แล้ว เราได้รวบรวมแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติมาให้ในหน้านี้ มาเริ่มกันเลย Thai Smile Airways (พึ่งปิดรับสมัครไป 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ดูไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้) การบินไทย (ปีนี้เหลืออีก 4 รอบ) Nok Air (ปีนี้เหลืออีก 2 รอบ)

Read more

ฝึกงานกับ Thai Lion Air 2562

วันเวลาสำหรับรอบการฝึกที่เหลือของปี 2562 ช่วงเวลาฝึก กําหนดหมดเขตยื่นเอกสารฝึกงาน ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิฝึกงาน (ทางอีเมล) 7 ตุลาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 4 พฤศจิกายน 2562 30 สิงหาคม

Read more

ฝึกงานกับ Thai AirAsia 2562

รายละเอียดสำหรับนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับสายการบิน Low Cost อันดับ 1 ของโลกหลายสมัย ดังนี้ คุณสมบัติ– เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 – ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป–

Read more

ฝึกงานกับการบินไทย 2562

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)2. หลักสูตร ปวส. เฉพาะสายช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี วิธีขอเข้ามารับการฝึกงานสำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท – คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air (Inlearnship)

คุณสมบัติของผู้สมัคร– นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา– มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง– ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น– สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง ขั้นตอนการคัดเลือก/รับ/ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกงานคัดใบสมัคร -> จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด -> เรียกสัมภาษณ์ -> แจ้งผลการสัมภาษณ์ -> ปฐมนิเทศ -> ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงานดูแลนักศึกษา -> นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน ->

Read more

BFS เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบฝึกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 10 มกราคม 2563

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2562
• สัมภาษณ์: สิงหาคม 2562
• ประกาศผล (เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล): กันยายน 2562

Read more

Royal Jordanian เปิดรับนักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง 2 อัตรา เพื่อทำงานกับ B787-800

สายการบิน Royal Jordanian เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2 อัตรา ในตำแหน่งช่างเครื่องบิน รายละเอียดดังนี้ระยะเวลาฝึกงาน: 3 เดือน สนามบิน: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำงานกับเครื่อง: B787-800 จำนวนเที่ยวบิน: วันละ 2 Flight ** นักศึกษาต้องมีใบส่งตัวขอฝึกงานจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ศึกษา ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 088-2788965 (คุณปอม)อีเมล:

Read more