PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ปตท.สผ. หรือ PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต คุณสมบัติ นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์

Read more

หาที่ฝึกงานอยู่? มาที่นี่เลย! AOTGA เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนามบินภูเก็ต 7 ตุลาคมนี้

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงานอยู่ ห้ามพลาด! AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาเข้ามายื่นสมัครฝึกงานที่สนามบินภูเก็ต ในงาน AOTGA Open House ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ เวลา 08.00-14.30 น. ยื่นสมัครได้ที่โรงแรม

Read more

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา ฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา (แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เริ่มฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป บริษัท Wefly Aero Co., Ltd คือ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาลี-ไทย ดำเนินธุรกิจการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมาตราฐาน EASA Part 66 and

Read more

EVA Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ในแผนก Passenger Service Lounge Lost and Found Cargo ช่วงที่ฝึกงาน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 มกราคม-เมษายน 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก สำเนาบัตรประชาชน

Read more

Jin Air Phuket เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่ สนามบินภูเก็ต ฝึกเดือน ส.ค-ต.ค.

สายการบิน Jin Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่สนามบินภูเก็ต ฝึกช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม Qualification Male/Female Good command of English both written and spoken. Able to communicate in

Read more

AirAsia เปิดรับ น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน Internship หลากหลายตำแหน่ง

สายการบิน AirAsia เปิดรับสมัคร น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ในแผนกต่างๆ หลากหลายตำแหน่ง ช่วงรับสมัคร – วันนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล – 21 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2565

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯกําหนด) ส่งไปที่อีเมล์ [email protected] นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล [email protected]

Read more

Jin Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน Jin Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ Qualification Male/Female Good command of English both written and spoken. Able to communicate in

Read more

“มัดรวม” งานที่ยังเปิดรับ สัปดาห์สุดท้าย พฤศจิกายน 2564

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนกันแล้ว มาดูกันว่า งานไหนที่ยังเปิดรับสมัครอยู่บ้าง สนใจตำแหน่งไหน รายละเอียดของงานและขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไร คลิกที่รูปภาพได้เลย สนใจตำแหน่งไหน คลิกที่รูปเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้เลย

Read more

Wefly Aero เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือนกันยายน

บริษัท Wefly Aero Co., Ltd. เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัดสาขา แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เริ่มฝึกเดือนกันยายน รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ2. สะดวกเดินทางมาฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตึกแกรมมี่เพลส อโศก3. ระยะเวลาฝึกงาน 2 เดือนเป็นอย่างน้อย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://wefly.academyติดต่อ

Read more