The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

InternshipCareers

EVA AIR รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน Cargo Operation

สายการบิน EVA AIR เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน แผนก Cargo Operation เริ่มฝึกเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567

ช่วงที่ฝึกงาน

  • มกราคม-พฤษภาคม 2567

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบตรวจสอบประวัติอาชญากร
  • ใบส่งตัวจากมหาวิทยาลัย
  • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ

สนใจสมัคร กรอกรายละเอียดได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!