“สิ้นเดือนไม่สิ้นใจ” มัดรวม The Series รวมงานเด่นก่อนสิ้นเดือนมีนาคม!

รวมงานเด่นท่ียังเปิดรับอยู่ รีบสมัคร ด่วน! 1. ด่วน! อดิสรสงขลา เปิดรับสมัคร “Senior Offshore Medical Doctor” ขอ TOEIC 650 ขึ้นไป คลิกที่นี่ 2. Gulf Air เปิดรับสมัครลูกเรือประจำบาห์เรน

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ปิดรับสมัคร 27 มีนาคมนี้

***ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จะเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น *** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) มีความประสงค์จะรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

Read more

ม.ขอนแก่น เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา ปิดรับ 27 มีนาคมนี้

สมัครได้ที่ https://hr.kku.ac.th/ ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน https://ilp.kku.ac.th/  รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 1.1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน1 อัตรา1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา1.3 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1

Read more

สภากาชาดไทย เปิดสอบบรรจุเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 11 อัตรา ปิดรับสมัคร 23 มีนาคมนี้

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th/ ถึงวันที่ 9-23 มีนาคมนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน – 1 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไปทางด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ การวิจัย หรือใกล้เคียง มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำแผนการตลอด แผนกตลาดดิจิทัล หรือแผนภาครัฐ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา ปิดรับสมัคร 10 เมษานี้

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง “นักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ” จำนวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่

Read more

อพท. เปิดรับสมัครล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท! ปิดรับสมัคร 10 เมษานี้

อพท. หรือ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ เพื่อดำเนินการแปลภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 2-3 วัน/สัปดาห์ อัตราเงินเดือน 20,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งอีเมล์แนะนำตนเอง พร้อมกับประวัติ

Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
5 อัตรา ปิดรับสมัคร 30 เมษายนนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ https://dbd.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบรับราชการ 17 อัตรา ปิดรับสมัคร 9 เมษายนนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม -9 เมษายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์  https://dpt.thaijobjob.com/ รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 973 อัตรา! ปิดรับ 18 มีนาคมนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 973 อัตรา รายละเอียดดังนี้ การรับสมัครสอบ ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://railway.thaijobjob.com ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 1. พนักงานการเดินรถ 6

Read more

ธอส. รับสมัครพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เปิดรับสมัคร 3-12 ตุลาคมนี้

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

Read more