Thai Airways การบินไทย รับสมัคร ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ Chief Commercial Officer

สายการบิน Thai Airways การบินไทย รับสมัคร ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ Chief Commercial Officer ปิดรับสมัคร 10 กันยายน 2565 ตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้าง? กำหนดกรอบกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ ได้แก่ การขาย

Read more

กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุรับราชการ 753 อัตรา!

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หลากหลายตำแหน่ง จำนวน 753 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขคือต้องสอบผ่าน ก.พ. เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคมนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร –

Read more

สนามบินแม่สอด เปิดรับ ลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา เปิดรับ 4-8 กรกฎาคม

ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 นักวิชาการขนส่ง (ด้านพิธีการบินและธุรกิจ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญา

Read more

โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เปิดจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชน 68,350 อัตรา 7,435 ตำบล 77 จังหวัด เริ่มลงทะเบียน 17 มิถุนายน 65

ครม. อนุมัติวงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ครอบคลุม 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด จ้างบัณฑิตจบใหม่และประชาชน กว่า 68,350 คน คาดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า

Read more

รับสมัครตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย ในเครือ AOT (AVSEC)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) AVSEC บริษัทในเครือ AOT ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-เชียงใหม่-เชียงราย-ภูเก็ต-หาดใหญ่) เปิดรับสมัครตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หากต้องการสมัคร สามารถ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดที่นี่ รายละเอียดตำแหน่งและขั้นตอนการสมัคร

Read more

กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 283 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 283 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ – 3 อัตรา วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป 76 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 76 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

Read more

กรมป่าไม้ กรมชลประทาน ตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานข้าราชการ รวม 867 อัตรา

กรมป่าไม้ กรมชลประทาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร พนักงานข้าราชการ รวม 867 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กรมป่าไม้ – 55 อัตรา กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

Read more

ท่าอากาศยานขอนแก่น เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ดังนี้ นายช่างไฟฟ้า – 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง – 1 อัตรา

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับพนักงาน 240 อัตรา ปิดรับสมัคร 13 ม.ค. นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ./PEA) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 240 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-13 มกราคม 2565 รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน

Read more