The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInterestingราชการ-รัฐวิสาหกิจ

สนามบินแม่สอด เปิดรับ ลูกจ้างทุนหมุนเวียน 5 อัตรา เปิดรับ 4-8 กรกฎาคม

ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

อยากรู้ว่า ATC ต้องรู้อะไรบ้าง? ทำงานยังไง? มาเข้าเวิร์คช็อปนี้กับเรา คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
นักวิชาการขนส่ง (ด้านพิธีการบินและธุรกิจ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญา (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
Airlines Schedule Planning & Operations Control รุ่นที่ 2 เวิร์คช็อปที่จะทำให้คุณรู้ว่า "สายการบิน" มีวิธีจัดการเที่ยวบินอย่างไร? Online Course Workshop
สายการบินจัดการตารางเที่ยวบินยังไง? กรณีเครื่องบินเสียจะหมุนเครื่องมาเปลี่ยนให้เสียเวลาน้อยที่สุดอย่างไร? ห้ามพลาดเวิร์คช็อปนี้
นักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถะที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนด สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและ วัตถุอันตราย

- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคน ต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจ จะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับของ คณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแสดงว่า มีร่างกาย สมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน: การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
การมองเห็น: ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอน แทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

ทั้งนี้จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามที่แนบท้าย ประกาศนี้เท่านั้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
- เพศชาย อายุ 18-45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน: การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบ ด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
การมองเห็น: ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/ เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา
หรือใช้คอนแทคเลนส์ ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

ทั้งนี้จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามที่แนบท้าย ประกาศนี้เท่านั้น
นายช่าง CCTV จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานแม่สอด โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ณ วันที่ สมัคร เมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

NX

The NX Master!