The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInterestingOffice

Bangkok Airport Management รับสมัคร CSR เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ที่สนามบินสมุย

Bangkok Airport Management เปิดรับสมัครตำแหน่ง CSR เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ วุฒิป.ตรีสาขาพัฒนาชุมชน, สังคมสงเคราห์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์, สิ่งแวดล้อม ทำงานที่สนามบินสมุย

Responsibilities

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน กำหนดตัวชี้วัด และประเมินผลกิจกรรม/โครงการได้
 • สำรวจและรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน (Database)
 • พัฒนาสื่อ Artwork เพื่อสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก

Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาการพัฒนาชุมชน, สังคมสงเคราะห์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์, สิ่งแวดล้อม
 • มีความเข้าใจงานจัดการข้อมูลชุมชน ระดับปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ
 • มีประสบการณ์ร่วมงาน ราชการส่วนท้องถิ่น กิจกรรมชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการรับฟังที่ดี เข้าใจภาษาถิ่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • ใช้ MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Canva ได้ระดับดี
 • รับพิจารณาบัณฑิตใหม่ GPA 2.5 ขึ้นไป

Benefits

 • เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 • วันลาพักร้อนเริ่มต้น 8 วันต่อปี
 • ประกันสังคม
 • อื่นๆ

สนใจสมัคร ส่ง CV, Resume และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-265-5541 (Khun Nichansa) และ 02-265-5549 (Khun Utsanee)

NX

The NX Master!