AOTGA เปิดรับสมัคร IT Support 1 อัตรา ณ ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณสมบัติดังนี้ – เพศชาย/หญิง – อายุ 24 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

AOTGA เปิดรับ Airline Agreement and Customer Relations 2 ตำแหน่ง

AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้ Airline Agreement and Customer Relations Supervisor (1 Position) Airline Agreement and Customer Relations Assistant Manager (1 Position) ทั้งสองตำแหน่ง

Read more

Thai Inter Flying รับสมัครฝ่ายการตลาด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็สมัครได้

สถาบัน Thai Inter Flying เปิดรับสมัครทีมงานฝ่ายการตลาด โดยเน้นคุณสมบัติดังนี้ – เพศหญิง (หรือเทียบเท่า) – อายุไม่เกิน 25 ปี– วุฒิป.ตรี หรือเทียบเท่า– หากเคยมีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ– มีสติครบถ้วน พูดจากับคนรู้เรื่อง– ทำงานได้ในยุคดิจิทัล

Read more

RJ-SS รับสมัครหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่บางปะกง/บางนา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. Smart Plant Material (SPM) System – 12 Months contract (Bangna)2. Civil Engineer (Design) – 12 Months contract (Bangpakong)3.

Read more