Budget Lines เปิดรับ Compliance Monitoring Manager and Safety Manager

บริษัท บัดเจ็ตไลน์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง Compliance Monitoring Manager and Safety Manager Requirement At least 5 years experience of work in maintenance

Read more

AOT AVSEC ดอนเมือง เปิดรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427-640 บาทขึ้นไป

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427-640.50 บาทขึ้นไป ทำงานที่สนามบินดอนเมือง (ทำงานผลัดละ 8-12 ชั่วโมง) คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 18-57 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ เพศชาย สูง

Read more

AOT AVSEC สุวรรณภูมิ เปิดรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427 บาทขึ้นไป

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 427 บาทขึ้นไป ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) หากทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด รายได้รวมเฉลี่ยประมาณเดือนละ 11,102 – 20,000 บาท คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ

Read more

AOT AVSEC ดอนเมือง เปิดรับ พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ รายได้วันละ 540 บาทขึ้นไป

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ รายได้วันละ 540 บาทขึ้นไป ทำงานที่สนามบินดอนเมือง (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ เพศชาย

Read more

AOT AVSEC สุวรรณภูมิ เปิดรับ พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ รายได้วันละ 540 บาทขึ้นไป

AOT AVSEC เปิดรับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ รายได้วันละ 540 บาทขึ้นไป ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ เพศชาย

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ Flight Approval and Publication Officer ทำงานที่ ดอนเมือง ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Flight Approval and Publication Officer ทำงานที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป Qualifications Male/ Female, Age over

Read more

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Ambassador ขอ TOEIC 550+

ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยบริษัท Advance Airport Solution เปิดรับสมัคร Airport Ambassador พนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ ขอคนที่มีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป สมัครผ่านทางอีเมล์เท่านั้น ไม่รับ Walk-in รายละเอียดของงาน ให้บริการชี้แนะ

Read more

เปิดรับ Air Ticketing พนักงานสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่เชียงใหม่

บริษัท Global Union Express (เชียงใหม่) เปิดรับสมัคร พนักงานสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน Air Ticketing ทำงานที่เชียงใหม่ Job Highlights – วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี – มีสวัสดิการสังคม-วันหยุดตามปฏิทิน – มีคอมมิชชั่น –

Read more
error: Content is now protected!