สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Coordinator 2 อัตรา ทำงานที่สุวรรณภูมิ

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (TCEB) เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน Airport Coordinator ประจําสนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ •

Read more

Pattaya Aviation เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง

รายละเอียดดังต่อไปนี้ พนักงานเข็นรถ Wheelchair ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียด คลิก Porter ประจำสนามบินภูเก็ต รายละเอียด คลิก Passenger Service Supervisor ประจำสนามบินภูเก็ต รายละเอียด คลิก Passenger Service Agent ประจำสนามบินภูเก็ต

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ

เปิดรับสมัครตำแหน่งต่างๆดังนี้ 1. พนักงานกองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (TOEIC 600 ขึ้นไป, IELTS 5 ขึ้นไป, TOEFL IBT 65 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี)2. พนักงานกองอัตราค่าบริการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (TOEIC

Read more

The Coral เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่สุวรรณภูมิ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 12-15 พ.ย. นี้

เปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์เพื่อทำงานห้องรับรองพิเศษการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ สมัครพร้อมสัมภาษณ์กว่า 10 ตำแหน่ง สถานที่คือ โครงการ Panini Plaza ลาดกระบัง 38 สำนักงานห้อง 1108 เวลา 10.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0646164615 (คุณอั๋น) 09.00-18.00

Read more

EVA AIR เปิดรับสมัครตำแหน่ง Sales and Marketing ประจำสำนักงานเชียงใหม่ TOEIC 550 ขึ้นไป ถ้าได้ภาษาจีนด้วยจะดีมาก (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

รายละเอียดดังนี้ REQUIREMENT – Thai nationality – Bachelor’s degree in any field. (Fresh Graduates are welcome) – Sales and Marketing experience

Read more

Aya Thai Group (อยาไทย) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Operation Executive จำนวน 2 ตำแหน่ง ทำงานที่สถานีบางจาก

บริษัท อยาไทย ทราเวล จำกัด Mission / Vision บริการระดับสากล ด้วยหัวใจความเป็นไทย บริษัท อยาไทย ทราเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นบริษัททัวร์ที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในยุโรป คือประเทศอังกฤษ (บจก. อยาไทยทราเวล ยูเค)

Read more

ธอส. รับสมัครพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เปิดรับสมัคร 3-12 ตุลาคมนี้

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

Read more

เปิดรับสมัครพนักงานสร้าง-ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Travel Project เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบิน เงินเดือน 25-30k++ ทำงานที่ถนน สีลม ใกล้ BTS ศาลาแดง

คุณสมบัติ / หน้าที่ • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 45 ปี• วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี หรืออื่นๆ• ทำหน้าที่สร้าง/ออกแบบ/พัฒนา/ดูแล เว็บไซต์• สามารถออกแบบ Front-End / Back-end / Control Panel• มีความรู้ด้าน PHP /

Read more