Thai Smile เปิดรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร 13 ธ.ค. 62 – 12 ม.ค. 63

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศทั้งหมด คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่ “บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสม ตามกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็นสมควร“ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-117-8774, 8772 (Human Resources Department)

Read more