Thai Inter Flying รับสมัครฝ่ายการตลาด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็สมัครได้

สถาบัน Thai Inter Flying เปิดรับสมัครทีมงานฝ่ายการตลาด โดยเน้นคุณสมบัติดังนี้ – เพศหญิง (หรือเทียบเท่า) – อายุไม่เกิน 25 ปี– วุฒิป.ตรี หรือเทียบเท่า– หากเคยมีประสบการณ์ด้านการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ– มีสติครบถ้วน พูดจากับคนรู้เรื่อง– ทำงานได้ในยุคดิจิทัล

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร Passenger Services ด่วน!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563 ผู้สมัครงานกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) “ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ Passenger Services Supervisor – หัวหน้าส่วนการโดยสาร คุณสมบัติ–

Read more

Thai Vietjet Air รับสมัคร Ground Operations ทำงานที่สุวรรณภูมิ

สายการบิน Thai Vietjet Air รับสมัคร Ground Operations Supervisor Ground Operations Leader Ground Operations Officers Walk-in Interview วันที่ 26-28 สิงหาคมนี้ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ครั้งที่ 4-2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT : กพท. ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 – 2563 รับสมัครจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ2.

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เปิดรับสมัครผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงาน

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ (TOEIC 650 ขึ้นไป) หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (TOEIC 600 ขึ้นไป) หัวหน้ากองเวชศาสตร์การบิน ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (TOEIC 600 ขึ้นไป) พนักงานกองพัฒนามาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่

Read more