Siam Land Flying เปิดรับ 3 ตำแหน่ง ที่ FBO ภูเก็ต

บริษัท Siam Land Flying เปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง ทำงานที่ FBO ภูเก็ต คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง 「เผื่อสนใจ」 หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew

Read more

Kuwait Airways เปิดรับลูกเรือผ่านทางเว็บไซต์

สายการบิน Kuwait Airways เปิดรับสมัครลูกเรือ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน

Read more

wefly เปิดรับ Sale & Marketing Executive เงินเดือน 2.5-4 หมื่นบาท

บริษัท wefly เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sale & Marketing Executive รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร

Read more

The Cargo Flights เปิดรับ Operation Officer ทำงานที่ Free Zone สุวรรณภูมิ

บริษัท The Cargo Flight จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Officer ทำงานที่เขต Free Zone ปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ

Read more

Unilode เปิดรับ Procurement Performance Analyst

บริษัท Unilode Aviation Solutions (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Procurement Performance Analyst รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant

Read more

Thai Smile เปิดรับ Flight Operations Assistant ปิดรับ 31 ม.ค. 65

สายการบิน Thai Smile Airways เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Flight Operations Assistant รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot

Read more

Pattaya Aviation เปิดรับ Load Control Officer/Supervisor

พัทยา เอวิเอชั่น เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Load Control Officer (60 อัตรา) / Load Control Supervisor (6 อัตรา) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับหัวหน้าส่วนสัญญาสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์ 12-31 ม.ค. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการ ภาคพื้นแก่สายการบินต่างๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ในตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสัญญาสายการบิน และลูกค้าสัมพันธ์ (Airline Agreement & Customer Relation Supervisor) สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ่

Read more
error: Content is now protected!