The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Cabin Crew

CareersAviationCabin Crew

Emirates เปิดรับลูกเรือ Cabin Crew สนามไทย สัมภาษณ์ 23 มิถุนายนนี้

เปิดอีกแล้ว! ใครอยากเป็นลูกเรือสายตะวันออกกลาง ห้ามพลาด! สายการบิน Emirates เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew สนามไทย สัมภาษณ์วันที่ 23 มิถุนายนนี้

Read More
CareersAviationCabin Crew

Etihad เปิดรับลูกเรือ Cabin Crew รอบ World Wide

เปิดอีกรอบ! สายการบิน Etihad เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew รอบ World Wide วุฒิม.ปลายขึ้นไป อายุ 21 ปีขึ้นไป ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Read More
AviationCabin CrewCareers

Thai Airways เปิดรับ Cabin Crew วันที่ 17-28 มิถุนายนนี้!

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ขอ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายนนี้

Read More
CareersAviationCabin Crew

ANA รับสมัครลูกเรือ Cabin Crew ขอ TOEIC 700+

สายการบิน ANA หรือ All Nippon Airways เปิดรับสมัคร Cabin Crew ลูกเรือ วุฒิป.ตรี อายุ 20+ สูง 160 ซม. ขึ้นไป ขอ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป เด็กจบใหม่ก็สมัครได้ เริ่มสมัคร 7-20 พฤษภาคม

Read More
CareersAviationCabin CrewSupport

Really Cool Airlines รับสมัคร Cabin Service and Standards Manager

สายการบิน Really Cool Airlines เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cabin Service and Standards Manager วุฒิป.ตรีไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีงาน In-Flight Service หรือที่เกี่ยวข้อง

Read More