AOT AVSEC สุวรรณภูมิ เปิดรับ พนักงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย ไม่รับวุฒิ ม.3 หรือ กศน.

AOT AVSEC เปิดรับสมัคพนักงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 540 บาท ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) มีอบรมก่อนเริ่มงาน 11 วัน (มีอาหารกลางวัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ 3 กะ (ไม่สามารถขอทำกะใดกะหนึ่งได้)
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป (ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การรับสมัคร)
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3 (ต้องมีใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย, สายสามัญ (ม.6 หรือ ปวช.) ขึ้นไป (ไม่รับวุฒิ ม.3 หรือ กศน.)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

ทำงาน 6 วัน (หยุด 1 วัน) เวลาทำงาน ดังนี้

 • 07:00-15:00น.
 • 15:00-23:00น.
 • 23:00-07:00น.

รายละเอียดค่าจ้าง

 • รายได้ รายวัน เฉลี่ย 540 บาทต่อวัน (ไม่รวม OT) OT 8 ชม. 810 + ค่ากะ
 • ค่ากะเช้า 8บาท
 • ค่ากะบ่าย 48 บาท
 • ค่ากะดึก 64 บาท
 • OT วันหยุด 1,080 บาท
 • เงินออก 4,000 ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 • ที่เหลือ ออกสิ้นเดือน

** ช่วงยังไม่ผ่านโปร 3 เดือน รายได้วันละ 400 บาท รวมค่ากะ หลังจากผ่านโปรแล้ว จะได้วันละ 540 บาท และรายได้อื่นๆ **

สวัสดิการ

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
 • ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้าง 30 วันต่อปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน ต่อปี
 • ลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วัน ต่อปี
 • ลากิจในครอบครัว บวช, แต่งงาน, เสียชีวิต
 • ฟรีเครื่องแบบ พนง. เมื่อทำงานครบ1ปี
 • ประกันสังคม
 • หอพักฟรี 2 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 7 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 7 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ
 • สำเนาเอกสาร เปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 7ใบ(ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสาร ทางทหาร สด.8(ผู้ชาย) 2ใบ
 • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รูปถ่าย1นิ้ว 6 รูป หน้าตรงสุภาพ ** สวมใส่เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาวเท่านั้น **

การแต่งกายวันที่เข้ามาสมัครงาน

 • สวมใส่ เสื้อเชิ้ต คอปกสีขาว แขนยาว หรือแขนสั้นเท่านั้น
 • กางเกงสแลค หรือกางเกงผ้าสีดำเท่านั้น
 • สวมใส่รองเท้าผ้าใบเท่านั้น
Apply Now Flashing

เข้ากลุ่มรับสมัครพนักงานตรวจค้น คลิกที่นี่

NX

The NX Master!