The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInteresting

AOT AVSEC สุวรรณภูมิ เปิดรับ พนักงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย ไม่รับวุฒิ ม.3 หรือ กศน.

AOT AVSEC เปิดรับสมัคพนักงานตรวจค้นและรักษาความปลอดภัย รายได้วันละ 540 บาท ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง) มีอบรมก่อนเริ่มงาน 11 วัน (มีอาหารกลางวัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ 3 กะ (ไม่สามารถขอทำกะใดกะหนึ่งได้)
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป (ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การรับสมัคร)
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3 (ต้องมีใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย, สายสามัญ (ม.6 หรือ ปวช.) ขึ้นไป (ไม่รับวุฒิ ม.3 หรือ กศน.)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

ทำงาน 6 วัน (หยุด 1 วัน) เวลาทำงาน ดังนี้

 • 07:00-15:00น.
 • 15:00-23:00น.
 • 23:00-07:00น.

รายละเอียดค่าจ้าง

 • รายได้ รายวัน เฉลี่ย 540 บาทต่อวัน (ไม่รวม OT) OT 8 ชม. 810 + ค่ากะ
 • ค่ากะเช้า 8บาท
 • ค่ากะบ่าย 48 บาท
 • ค่ากะดึก 64 บาท
 • OT วันหยุด 1,080 บาท
 • เงินออก 4,000 ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 • ที่เหลือ ออกสิ้นเดือน

** ช่วงยังไม่ผ่านโปร 3 เดือน รายได้วันละ 400 บาท รวมค่ากะ หลังจากผ่านโปรแล้ว จะได้วันละ 540 บาท และรายได้อื่นๆ **

สวัสดิการ

 • วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
 • ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้าง 30 วันต่อปี
 • ลาพักร้อน 6 วัน ต่อปี
 • ลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วัน ต่อปี
 • ลากิจในครอบครัว บวช, แต่งงาน, เสียชีวิต
 • ฟรีเครื่องแบบ พนง. เมื่อทำงานครบ1ปี
 • ประกันสังคม
 • หอพักฟรี 2 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 7 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 7 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ
 • สำเนาเอกสาร เปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 7ใบ(ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสาร ทางทหาร สด.8(ผู้ชาย) 2ใบ
 • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รูปถ่าย1นิ้ว 6 รูป หน้าตรงสุภาพ ** สวมใส่เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาวเท่านั้น **

การแต่งกายวันที่เข้ามาสมัครงาน

 • สวมใส่ เสื้อเชิ้ต คอปกสีขาว แขนยาว หรือแขนสั้นเท่านั้น
 • กางเกงสแลค หรือกางเกงผ้าสีดำเท่านั้น
 • สวมใส่รองเท้าผ้าใบเท่านั้น
Apply Now Flashing

เข้ากลุ่มรับสมัครพนักงานตรวจค้น คลิกที่นี่

NX

The NX Master!