The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับ พนักงานราชการทั่วไป 76 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 76 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 22 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
เวิร์คช็อป Aircraft Load Control สอนโดยวิทยากรจาก AOTGA
ใกล้ถึงเวลาเรียนแล้ว รีบสมัครด่วน เหลือไม่กี่ที่นั่ง คลิกที่รูปเพื่อสมัครด่วนเลย!

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
 • วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

** หมดเขตสมัคร 6 พฤษภาคม 2565 **NX

The NX Master!