Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2023

Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2023

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สุดยอดสายการบินบูทิคแห่งเอเชียอย่างสายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2023

1. General Internship 2023
➤ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
➤ ดูรายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา คลิกที่นี่
➤ สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

2. Super Intern 2023
➤ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
➤ ดูรายละเอียดสถานที่ฝึกงาน คลิกที่นี่
➤ สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

** หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่ออีเมล์ [email protected]


NX

The NX Master!