The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

AOTGA ต้อนรับสายการบินต่างประเทศ หลังเปิดโครงการ Phuket Sandbox

AOTGA – AOT Ground Aviation Services Company Limited ต้อนรับสายการบินต่างประเทศ สายที่ 9 ที่กลับมาบินเข้ามายัง ภูเก็ต ภายหลังเปิดโครงการ Phuket Sandbox และเป็นสายการบินลูกค้าลำดับที่ 9 ของทาง AOTGA เช่นเดียวกัน

โดย AOTGA ได้ให้บริการภาคพื้นแบบเต็มรูปแบบ ทั้งการบริการผู้โดยสาร การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบริการคลังสินค้า

ซึ่งงานนี้ได้รับการประสานงานจากสายการบินต่างประเทศลำดับที่ 9 ที่กลับมาบินเข้ามายัง ภูเก็ต ภายหลังเปิดโครงการ Sandbox และก็เป็นสายการบินลูกค้าลำดับที่ 9 ของทาง AOTGA เช่นเดียวกัน

AOTGA ได้ให้บริการภาคพื้นเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายการบริการผู้โดยสาร, การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น, การบริการคลังสินค้า ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานและได้รับความร่วมมือที่ดีเป็นอย่างยิ่งจาก คุณดวงสุดา เชื้อจันทร์ Area Manager Ground Operations ของสายการบิน Finn Air ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับสายการบิน Finn Air

NX

The NX Master!