The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Passenger Services Agent (เจ้าหน้าที่การโดยสาร) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

Job Highlights
– Well communicate in English
– Having service mind
– Knowledge in Aviation industry

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง เอกสารสำคัญการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงกระเป๋าของผู้โดยสารให้ถูกต้อง
 • รับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้โดยสารให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน และบริการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีการต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินอื่นๆ
 • ช่วยชี้แนะนักบิน และพนักงานต้อนรับ ระหว่างอากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร
 • ดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เที่ยวบินล่าช้า, เที่ยวบินยกเลิก
บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Passenger Services Agent (เจ้าหน้าที่การโดยสาร) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนสอบ Toeic 550 คะแนนขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมืองได้
Swiss Energy Kids Multi Vitamins
โควิดระบาดอีกรอบ ต้องหาตัวช่วยปกป้องตัวเล็กจอมซนแล้ว คลิกสั่งซื้อมัลติวิตามินของ Swiss ที่รูปได้เลย!

สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
Apply Now Flashing

NX

The NX Master!