Avindus หัวหิน เปิดรับ Passenger Services

งานการบิน มาใหม่ บริษัท Avindus เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services Agent ประจำที่สนามบินหัวหิน ถ้ามีผลสอบ TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้ข้อมูลเที่ยวบิน และบริการผู้โดยสารในสนามบิน
 • ขายตั๋วเครื่องบิน
 • Check-in ออกบัตรโดยสาร
 • ตรวจสอบและเช็คอินสัมภาระ
 • จัดเตรียมเอกสารการบิน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ถ้ามีผลสอบ TOEIC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่าเบี้ยขยัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

สนใจสมัคร ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล [email protected]


NX

The NX Master!