BAGS บริการภาคพื้น ประจำสถานีภูเก็ต เปิดรับสมัครตำแหน่ง “พนักงานคลังสินค้า” หลายตำแหน่ง หลายอัตรา!

บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ให้บริการภาคพื้น, ลานจอดอากาศยาน, ผุ้โดยสาร, คลังสินค้าและอื่นๆอีกมากมายภายใต้มาตรฐานสากล ISAGO (มาตรฐาน IATA), RA3 ให้กับสายการบิน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตมากกว่า 20 สายการบินที่มายาวนากว่า 10 ปี

เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าประจำสถานีภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. พนักงานตรวจรับสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ (Cargo Acceptance)
  2. พนักงานธุรการคลังสินค้า (Cargo Coordinator)
  3. พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้าและไปรษณีย์ (Warehouse Loader)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย
– เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
– อายุต้องไม่เกิน 28 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารมาที่ [email protected] 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 076-327609 ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น.


การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตด้วยวิธี CPR รุ่นที่ 8 จัดโดย Thai Aviation Careers
ในคลังสินค้า ใครว่าปลอดภัย? หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคนใกล้ตัว คุณจะช่วยเขาได้หรือไม่?
มาเพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตไปกับเรา กับเวิร์คช็อป CPR คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

NX

The NX Master!