The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

BAGS บริการภาคพื้น ประจำสถานีภูเก็ต เปิดรับสมัครตำแหน่ง “พนักงานคลังสินค้า” หลายตำแหน่ง หลายอัตรา!

บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ให้บริการภาคพื้น, ลานจอดอากาศยาน, ผุ้โดยสาร, คลังสินค้าและอื่นๆอีกมากมายภายใต้มาตรฐานสากล ISAGO (มาตรฐาน IATA), RA3 ให้กับสายการบิน ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตมากกว่า 20 สายการบินที่มายาวนากว่า 10 ปี

เปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าประจำสถานีภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. พนักงานตรวจรับสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ (Cargo Acceptance)
  2. พนักงานธุรการคลังสินค้า (Cargo Coordinator)
  3. พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้าและไปรษณีย์ (Warehouse Loader)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย
– เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
– อายุต้องไม่เกิน 28 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารมาที่ [email protected] 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 076-327609 ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น.


การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตด้วยวิธี CPR รุ่นที่ 8 จัดโดย Thai Aviation Careers
ในคลังสินค้า ใครว่าปลอดภัย? หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคนใกล้ตัว คุณจะช่วยเขาได้หรือไม่?
มาเพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตไปกับเรา กับเวิร์คช็อป CPR คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

NX

The NX Master!