The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Security Officer ประจำสนามบินสมุย

รายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบดูแลด้านงานบัตรรักษาความปลอดภัยสนามบินให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการความปลอดภัยของสนามบิน
– ควบคุมการบังคับใช้บัตรให้เป็นไปตามระเบียบของสนามบิน
– ตรวจสอบระบบงานบัตรและประวัติบุคคลให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ
– ทบทวนระเบียบการออกบัตรเข้าพื้นที่ทั้งบุคคลและพาหนะ
– จัดทำและนำเสนอร่างระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับนโยบาย
– ติดตามประกาศกรมรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย แล้วนำมารายงานต่อผู้บังับบัญชาทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบานและมาตรการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน
– ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์อันอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสนามบิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
– เป็นผู้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและแก้ไขคู่มือการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและเป็นไปตามข้อกำหนดของICAO,CAAT
– ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เพื่อขอนัดประชุมหรือเพื่อแจ้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยสนามบินให้หน่วยงานต่างๆทราบ
– เป็นผู้ประสานงานการจัดเตรียมการฝึกอบรมและการAuditของแผนกความมั่นคงสนามบินสมุย
– เป็นผู้จัดทำรายงานการฝึกอบรมและการAuditของแผนกความมั่นคงสนามบินสมุย

สนใจสมัคร ส่งเอกสารการสมัครไปที่แผนก Human Resource Management Division, Human Resources Department ตามที่อยู่ด้านล่าง

Bangkok Airways Public Company Limited
99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road Khwaeng Chom Phon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

หรือคลิกสมัครที่นี่

NX

The NX Master!