The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ContentNice to Know

“ซีเซียม-137” (Cesium-137) อันตรายแค่ไหน? คนไทยต้องรับมืออย่างไร?

การหายไปอย่างไร้ร่องรอยของ Cesium-137

แคปซูล “ซีเซียม-137” หายไปจากโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้เจ้าหน้าที่จาก “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (อปท.)” และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต้องทำการค้นหาอย่างเร่งด่วน เรื่องราวผ่านไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (ผ่านไปแล้ว 19 วัน) ประชาชนก็ยังไม่ได้รับแจ้งถึงเรื่องนี้

20 มี.ค. เลขาธิการ อภ. และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี แถลงข่าวกรณีพบฝุ่นเตาปนเปื้อนสารซีเซียม-137 ที่โรงงานหลอมเหล็ก อ.กบินทร์บุรี

“ซีเซียม-137” (Cesium-137) คืออะไร?

เป็นโลหะอ่อน มีสีขาวเงิน ไม่มีกลิ่น จะมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส มักจะจับตัวกับคลอไรด์ (Chlorides) กลายเป็นผงผลึก

“ซีเซียม-137” เอาไว้ใช้ทำอะไร?

 • ใช้สำหรับปรับเทียบเครื่องมือวัดรังสีแกมมาในห้องปฏิบัติการวิจัยทางรังสี
 • ใช้เป็นเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดความหนาของวัสดุ
 • ใช้เป็นต้นกำเนิดรังสีแกมมาในการวัดความหนาแน่นของเครื่องมือเจาะสำรวจน้ำมัน
 • ใช้เป็นต้นกำเนิดรังสีในการรักษามะเร็ง
 • ใช้ตรวจสอบไวน์ที่หายาก

การสลายตัว

การสลายตัวครึ่งหนึ่งจากของเดิมที่มีอยู่ (Half-life) จะมีค่าอยู่ที่ 30.17 ปี (หรือ 11,012.05 วัน) หมายความว่า เราต้องใช้เวลา 30 ปี ถึงจะสลายสารตัวนี้ให้เหลือครึ่งเดียว และต้องใช้เวลาไปอีก 30 ปี ของเดิมที่มีอยู่ก็จะสลายไปเหลือครึ่งเดียว รวมๆแล้วหากต้องการให้ซีเซียม-137 สลายตัวจนหมด อาจใช้เวลาหลายร้อยปี

หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่ง หรือครึ่งชีวิต (Half-life) มีวิธีการคิดอย่างไร ยกตัวอย่างของซีเซียม-137 โดยสมมติว่ามีมวลอยู่ที่ 100 กรัม

ปริมาณครึ่งชีวิตคงเหลือ
10 กรัม30.17 ปี5 กรัม
5 กรัม30.17 ปี2.5 กรัม
2.5 กรัม30.17 ปี1.25 กรัม
1.25 กรัม30.17 ปี0.625 กรัม
0.625 กรัม30.17 ปี0.3125 กรัม
0.3125 กรัม30.17 ปี0.15625 กรัม
0.15625 กรัม30.17 ปี0.078125 กรัม
0.078125 กรัม30.17 ปี0.0390625 กรัม
0.0390625 กรัม30.17 ปี0.01953125 กรัม
0.01953125 กรัม30.17 ปี0.009765625 กรัม
รวมๆแล้ว ต้องใช้เวลาประมาณ 301.7 ปี (หรือ 110,120.5 วัน) ที่จะสลายซีเซียม-137 ให้เหลือ 0.009765625 กรัม

แต่ถ้าเข้าสู่ร่างกายคน ร่างกายเราจะขับออกมาครึ่งหนึ่งในเวลา 70 วัน

หน่วยที่ใช้วัดกัมมันตภาพรังสี

หน่วยเก่าที่ยังคงใช้วัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) ในปัจจุบัน คือ คูรี (Curie) หรือ Ci

กัมมันตภาพรังสี 1 Ci นั้นมีค่าสูงมาก โดยทั่วไปจะใช้หน่วยย่อยของ Ci เช่น mCi (มิลลิคูรี), μCi (ไมโครคูรี), nCi (นาโนคูรี) และ pCi (pipocurie)

หน่วยวัดปริมาณ
1 Ci1,000 mCi
1 mCi1,000 μCi
1 μCi1,000 nCi
1 nCi1,000 pCi

ปริมาณซีเซียม-137 ที่หายไป

ปริมาณซีเซียม-137 ที่สูญหายอยู่ที่ 41.4 mCi (มิลลิคูรี) ซึ่งเมื่อเทียบกับความแรงรังสีเริ่มต้นวัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 อยู่ที่ 80 mCi หรือถ้าคิดเป็นน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 0.000505 กรัม (505 ไมโครกรัม) ในทางอุตสาหกรรมถือว่าอยู่ในระดับต่ำเพราะจากที่หาข้อมูลมีการใช้งานตั้งแต่ 1–10,000 mCi

หากเทียบปริมาณรังสีซีเซียมในอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2529 ซึ่งคาดว่ามีการปนเปื้อนซีเซียมสู่สิ่งแวดล้อมถึง 27 กิโลกรัม หรือ 2.35×109 mCi เท่ากับปริมาณรังสีมากกว่ากรณีที่เกิดเหตุสูญหายในไทย 56.76 ล้านเท่า

จะเกิดอะไรขึ้นหากเราสัมผัสกับ “ซีเซียม-137”

หากสารตัวนี้รั่วและปะปนกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะกระจายอยู่ในดิน น้ำ หรือเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร หากคนรับประทานสารตัวนี้เข้าไป มันจะกระจายไปทั่วร่างกาย บางส่วนอาจจะถูกขับออกทางเหงื่อและปัสสาวะได้ แต่ก็จะมีตกค้างสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ ตับ ไขกระดูก ทำให้เซลล์ในร่างกายนั้นกลายพันธุ์หรือผิดปกติ และสามารถเกิดมะเร็งได้ในระยะ 5-10 ปี

กลุ่มเสี่ยง เช่น คนรับซื้อ-ขายของเก่า รับซื้อเศษเหล็ก เก็บขยะขาย หากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัส ไม่ว่าจะเผลอหรือตั้งใจ อาจทำให้

 • เนื้อเยื่อที่สัมผัส เปื่อย เน่า
 • ผิวหนังไหม้ หรืออาจสูญเสียอวัยวะบริเวณนั้นไป
 • ผม/ขน หลุดร่วง
 • ปากเปื่อย
 • ภูมิต้านทานลดลง
 • มะเร็ง

ต้องทำอย่างไรหากสัมผัสกับซีเซียม-137

 • ล้างตาด้วยน้ำสะอาด ล้างมือ อาบน้้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีถ้าสามารถทำได้
 • ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนผู้สัมผัสหรืออยู่ในเหตุการณ์
 • ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
 • หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวมากเกินกว่า 2 ครั้ง มีไข้ หนาวสั่น ชักเกร็ง มีเลือดออกที่ใดที่หนึ่งภายใน 1 สัปดาห์ หลังโดนรังสี ให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติสัมผัสสารกัมมันตรังสี
 • กรณีได้รับซีเซียม-137 เข้าสู่ร่างกาย แพทย์จะจ่ายยาชื่อ ปรัสเซียนบลู (Prussian Blue) เพื่อจะได้ทำปฏิกิริยาเคมีจับกับซีเซียม-137 ทำให้ขับออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น

วิธีกำจัดสารซีเซียม-137

“เอาไปเก็บในที่ปลอดภัยจนกว่าจะสลายไป”

ใช่ว่าในชีวิตประจำวันเราจะไม่เจอสารกัมมันตรังสี แค่เราใช้นาฬิกาที่เข็มเรืองแสงในที่มืด แสงที่เรามองเห็นนั่นก็คือสารกัมมันตรังสีแล้ว หรือถ้าไม่ใส่นาฬิกาเรืองแสง แต่ในบ้านมีเครื่องตรวจจับควัน (smoke detector) หรืออุปกรณ์ป้องกันเพลิงไฟม้ ก็มีสารกัมมันตรังสีอยู่ในนั้นในปริมาณที่น้อยมาก

เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้คนโดยรอบ ควรติดป้ายเตือนให้ทุกคนรู้ว่าอุปกรณ์ไหนที่มีสารกัมมันตรังสี โดยสังเกตุจากป้ายเครื่องหมายเหล่านี้


คุณอาจสนใจเรื่องนี้

NX

The NX Master!