BO(eing)โดนเท! Flyadeal สายการบิน Low Cost จาก Saudi Arabia เทพี่โบอีกรายแล้ว!

พี่โบโดนเทอีกแล้ว!

คราวนี้ถึงคิวสายการบิน Low Cost นามว่า “Flyadeal” ภายใต้การกำกับดูแลโดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อ B737 MAX จำนวน 30 ลำ (+20 ลำ options) มูลค่ากว่า 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะหันมาใช้ฝูงบิน Airbus A320 แทนทั้งหมด

โดย Saudi Arabian Airlines ได้ทำการสั่งซื้อ A320 NEO จำนวน 30 ลำ และ +20 ลำ (options) เพื่อขยายฝูงบินด้วยเครื่องบินแบบ A320 NEO โดยการส่งมอบจะเริ่มขึ้นในปี 2021

พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ไม่รู้จะแก้เกมกันยังไง ขอเป็นกำลังใจให้พี่โบนะฮะ

NX

The NX Master!