The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

ฝึกงานกับสายการบิน Regent Airways

สายการบิน Regent Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Customer Service Executive และ Baggage Service (LL) รายละเอียดดังนี้

เวลาทำงาน 09:00 – 17:00
วันหยุด วันพุธและวันเสาร์

เริ่มฝึกเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป และใช้เวลาฝึกอย่างน้อย 3 เดือน

คุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
2. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) เนื่องจาก ผู้โดยสารส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ 

วิธีสมัคร
นักศึกษาที่สนใจฝึกงาน สามารถส่ง Resume ภาษาอังกฤษ รูปถ่ายปัจจุบัน และ Transcript พร้อมระบุช่วงที่ต้องการฝึกงานไปที่อีเมลล์ [email protected]

ระบุหัวข้ออีเมลว่า สมัครนักศึกษาฝึกงาน

NX

The NX Master!