ฝึกงานกับสายการบิน Regent Airways

สายการบิน Regent Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Customer Service Executive และ Baggage Service (LL) รายละเอียดดังนี้

เวลาทำงาน 09:00 – 17:00
วันหยุด วันพุธและวันเสาร์

เริ่มฝึกเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป และใช้เวลาฝึกอย่างน้อย 3 เดือน

คุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการ

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
2. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) เนื่องจาก ผู้โดยสารส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ 

วิธีสมัคร
นักศึกษาที่สนใจฝึกงาน สามารถส่ง Resume ภาษาอังกฤษ รูปถ่ายปัจจุบัน และ Transcript พร้อมระบุช่วงที่ต้องการฝึกงานไปที่อีเมลล์ [email protected]

ระบุหัวข้ออีเมลว่า สมัครนักศึกษาฝึกงาน

NX

The NX Master!