อีก 3 ปีจากนี้ โลกของเราจะมีโดรนบินขนส่งทางไกล!

อีก 3 ปีจากนี้ โลกของเราจะมีโดรนบินขนส่งทางไกลที่มีชื่อว่า Natulus!

Natilus หรือ Natilus N3.8T5 คือชื่อของโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติไร้มนุษย์ควบคุม ตัวมันเองหนักราวๆ 8.6 ตัน สามารถขนสินค้าได้ 3.85 ตัน บินได้ไกลราวๆ 1,600 กม. ผลิตโดยบริษัท Start Up ในแคลิฟอร์เนีย

โดยในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโดรนบินที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และสามารถบินข้ามทวีปที่ระยะทางราวๆ 8,200 กม.

การบินทดสอบครั้งแรกอาจใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกสักพัก รวมไปถึงการขออนุญาติจาก FAA ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เริ่มทดสอบช่วงปี 2022-2024 และเริ่มให้บริการช่วงปี 2025

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง ราชการ รัฐวิสาหกิจ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ

NX

The NX Master!

error: Content is now protected!