ฝึกงานกับ NokScoot คุณจะเป็นมากกว่าแค่นศ.ฝึกงาน เพราะคุณคือ “ส่วนหนึ่ง” ของเรา

รายละเอียดของแผนกที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานมีดังนี้

ฝึกงานในเวลาปกติ

1. Cabin Services

2. Flight Operations

3. Sales and Ticketing

4. Accounting and Finance

5. Fleet Technical Engineer

6. Marketing

7. Graphic Designer

ฝึกงานแบบทำงานเป็นกะ

8. Flight Dispatcher

9. Aircraft Maintenance

10. Ground Services & Cargo

นักศึกษาที่สนใจสมัครฝึกงานกับ NokScoot คลิกที่นี่

NX

The NX Master!