The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

Nok Air รับสมัคร Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สถานีดอนเมือง

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สถานีดอนเมือง รายละเอียดดังนี้

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง

Job Description

  • รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับการโดยสารในส่วนของการบริการภาคพื้นแก่ลูกค้าหรือผู้โดยสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นแบบแผนเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายงานและบริษัทฯ
  • รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ป้องกันและปรับปรุงแก้ไขการทำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • ชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งาน 0-1 ปีในงานด้านบริการ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีใจใฝ่บริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • หากมีความสามารถด้านภาษาต่างชาติอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

NX

The NX Master!