ทำงาน Oil and Gas ที่ Saudi Arabia

Full Crew ทำงาน Oil and Gas ที่ซาอุดิอาระเบีย รายละเอียดดังนี้

บริษัท: Al Jaber Energy Services
วันที่เปิดรับสมัคร: 16 April 2022

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • Instrument Technicians
  • Electrical Technicians
  • Telecoms Technicians
  • HVAC Technicians
  • Mechanical Technicians
  • Crane Operator
  • Fabricator
  • Rigger
  • Welder

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล์ [email protected]


NX

The NX Master!