The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

InternshipCareers

PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ปตท.สผ. หรือ PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติ

  1. นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC / TOEFL / IELTS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

วิธีการสมัคร

  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม Microsoft Forms
  2. กรอกข้อมูลเบื้องต้นและแนบเอกสาร (Resume, Transcript) ได้ที่ PTTEP Careers Website
Shopee ช้อปปี้ แจกฟรี คูปองส่วนลด โค้ดส่งฟรี

ขั้นตอนและช่วงเวลาการคัดเลือก

หมดเขตรับเวลา31 ตุลาคม 2565
สอบข้อเขียนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์มกราคม 2566
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาการฝึกงาน1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566
JD Central สมาชิกใหม่ ลูกค้าใหม่ แจกฟรี คูปองส่วนลด โค้ดส่งฟรี

NX

The NX Master!