กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 283 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 283 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ – 3 อัตรา วุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

Read more