“กรมศุลกากร” รับสมัคร “นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ”

เปิดรับสมัครสอบ 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 ขั้นตอนการรับสมัคร 1. อ่านประกาศรับสมัครสอบ (รูปด้านล่าง) 2. สมัครสอบ 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม)

Read more