The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

CareersInterestingOffice

มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ (Full-time Lecturer) รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน / สาขาวิชาการจัดการการบิน / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง / สาขาวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ / หรือระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบิน หรือการขนส่ง ความรู้-ความสามารถที่ต้องการ

Read More